กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ 31 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 620 คน)

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการในการประชุม พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ภายในที่ประชุมมีการแจ้งผลการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและรับรู้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ พร้อมทั้งมีการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานในเรื่องงบลงทุน สามารถชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และดำเนินการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานด้านงบลงทุนโดยระบบจะแสดงขั้นตอนของโครงการว่าอยู่ในขั้นตอนใด รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสามารถนำไปใช้วางแผนในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล Big Data เป็นอย่างยิ่งและขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล Big Data จำนวน ๙ ฐาน อาทิ ฐานข้อมูลผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฐานข้อมูลเขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฐานข้อมูลสำหรับวางแผนยุทธศาสตร์ของ กรมประชาสัมพันธ์ ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานและงบประมาณ ชุดข้อมูลบุคลากรตามประเภทการจ้าง เป็นต้น
               ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (Thailand ๔.0) เรื่องการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วในระบบราชการ และการดำเนินการ ปักหมุดพิกัดตำแหน่งหน่วยงาน จุดบริการภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการยกเลิกสำเนาเอกสาร (Zero Copy) ในการรับบริการจากภาครัฐ อีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode