กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุน “การสร้างสันติสุขชายแดนใต้

วันที่ 23 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 535 คน)

กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุน "การสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์ 

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ "สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน” และยังมีหน้าที่ในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่สาธารณชน ในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหา ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกระบวนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการสร้างสันติทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ต่อไป


ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๓ พ.ค.
๖๑
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode