กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary 2013 ) ครั้งที่ 2 /2555

วันที่ 24 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1236 คน)
PKST.

                      บ่ายวันนี้ ( 24 มกราคม 2555 ) นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม และ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ครั้งที่ 2/ 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจาก กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณากำหนดเนื้อหา (Theme) ของสมุดบันทึกประจำวันฯ ประจำปี 2556 (Thailand Executive Diary 2013) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการกำหนดเนื้อหาหลักของสมุดบันทึกฯ ในหัวข้อ "Looking to the Future : Charm of Thailand” พร้อมนี้ประธานฯนัดให้มีการประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาร่างบทความที่จะนำลงพิมพ์ในสมุดบันทึกฯ จากหน่วยงานต่างๆในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพันธ์ .
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode