กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมจัดแถลงข่าวรวมพลังตั้งใจออม น้อมถวายร่วมเทิดไท้พระภูมินทร์

วันที่ 24 ม.ค. 2555 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
         จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงาน "รวมพลังตั้งใจออม น้อมถวายร่วมเทิดไท้พระภูมินทร์ ขจัดสิ้นยาเสพติด ” เพื่อรวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ในแสดงถึงความจงรักภักดี
 
        (๒๔ ม.ค. ๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "รวมพลังตั้งใจออม น้อมถวายร่วมเทิดไท้พระภูมินทร์ ขจัดสิ้นยาเสพติด ” โดยมี นางคำนึง ภู่พงศ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นายปัญญา สร้อยทอง ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการ และคณะสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว เพื่อรวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครใจได้เข้าร่วมโครงการออมเงิน เพื่อถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งนี้ได้เชิญชวนประชาชนกลุ่มองค์กร เครือข่าย ข้าราชการ ออมเงินวันละ ๑ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา รวม ๒๘๔ วัน มยอดเงินเพื่อทูลเกล้าถวายฯประมาณ ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท และในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๐ การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดจัดงาน "รวมพลังตั้งใจออม น้อมถวายร่วมเทิดไท้พระภูมินทร์ ขจัดสิ้นยาเสพติด ” ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
 
     สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีพิธีการประกาศยอดเงินเพื่อทูลเกล้าถวายต่อหน้าเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๓ ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน การัดนิทรรศการเฉลมพระเกียรติ การจำหน่ายสินค้า OTOP และจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด
..........................................
ชุติมา:สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode