กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Universitas 21 เผยผลการจัดอันดับระบบอุดมศึกษาระดับชาติประจำปี 2561

วันที่ 11 พ.ค. 2561 )
IQML
 
 -  Universitas 21 (U21) คือเครือข่ายระดับโลกของมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัย
          - การจัดอันดับประจำปีครั้งที่ 7 เผยประเทศที่มีระบบอุดมศึกษาแถวหน้าของโลก
          - ประเทศที่ครอง 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สวีเดน และเดนมาร์ก

          ผลการจัดอันดับของ Universitas 21 ได้มาจากการวิจัยหนึ่งเดียวในโลกที่มุ่งประเมินระบบอุดมศึกษาระดับชาติ เพื่อตอบสนองความต้อง

การของหลายฝ่ายที่อยากให้เปลี่ยนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มาเป็นการจัดอันดับระบบการศึกษาในภาพรวมที่ดีที่สุด การจัด

อันดับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับรัฐบาล สถาบันการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนทั่วไป โดยเน้นความสำคัญของการสร้าง

ปัจจัยแวดล้อมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้แก่นักศึกษา ตลอดจน

ช่วยเหลือสถาบันในการดึงดูดนักศึกษาจากต่างประเทศ

          (โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/688993/Universitas_21_Logo.jpg )
          (รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/688994/U21_Ranking_National_Higher_Education_Systems_Infographic.jpg )

          Universitas 21 มอบทุนให้มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นทำการวิจัยดังกล่าว และเผยแพร่รายงานเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2555 สำหรับรายงาน

ประจำปี 2561 ได้มีการจัดอันดับ 50 ประเทศ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วน และการผลิตงานวิจัย 

ตลอดจนภาพรวม โดยการจัดอันดับหลักจะเป็นการประเมินศักยภาพของแต่ละประเทศเมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นผู้นำในแต่ละด้าน ซึ่งผลปรากฏ

ว่าประเทศที่ครอง 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สวีเดน และเดนมาร์ก โดยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลง

จากรายงานปี 2560 ก็คือ เดนมาร์กและสวีเดนสลับอันดับกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดอันดับย่อยเพื่อประเมินศักยภาพของแต่ละประเทศเมื่อเทียบ

กับประเทศอื่นๆที่มีระดับจีดีพีต่อหัวใกล้เคียงกัน

          ศาสตราจารย์รอส วิลเลียมส์ จากสถาบันเมลเบิร์น ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยและเขียนรายงาน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือและความ

เชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยกล่าวว่า "ระบบอุดมศึกษาระดับชาติที่ประสบความสำเร็จที่สุด ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่าง

เหนียวแน่นระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน"

          นอกจากนี้ การจัดอันดับประจำปี 2561 ได้มีการขยายความครอบคลุมในสองส่วน ได้แก่ การตรวจสอบความเข้มข้นของการวิจัย และความ

จริงจังของการฝึกอบรมด้านการวิจัย

          ศาสตราจารย์ เซอร์ เดวิด อีสต์วู้ด ประธาน Universitas 21 กล่าวว่า "การจัดอันดับนี้เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะ อิทธิพล ความเชื่อมโยง 

และประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษาระดับชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว รายงานนี้นำเสนอภาพรวมว่าระบบอุดมศึกษาระดับชาติทั่วโลกกำลัง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผมขอขอบคุณศาสตราจารย์รอส วิลเลียมส์ ผู้เขียนรายงานวิจัยและทีมงานทุกคน สำหรับรายงานที่เชื่อถือได้และได้รับคำ

ชื่นชมในวงกว้าง"

          สามารถดูผลการจัดอันดับประจำปี 2561 และข้อมูลสรุปรายประเทศได้ที่ https://universitas21.com/rankings 

          ติดต่อ:

          ศาสตราจารย์รอส วิลเลียมส์
          หัวหน้าทีมวิจัยและเขียนรายงาน
          มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
          อีเมล: rossaw@unimelb.edu.au 
          โทร. +61-3-83442125 

          เจด เบรสซิงตัน
          ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
          Universitas 21
          อีเมล: u21@universitas21.com 
          โทร. +44(0)121-414-9596

          ที่มา: Universitas 21เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode