กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่เครื่องหมายกาชาดและสร้างเยาวชนจิตอาสา ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุค ๔.๐

วันที่ 9 พ.ค. 2561 )

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่เครื่องหมายกาชาด และสร้างเยาวชนจิตอาสา ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุค ๔.๐ โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ซึ่งมีภารกิจ คือ การปลูกฝังให้เยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ - ๓๐ ปี มีความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด โดยเล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความหมายและความสำคัญของเครื่องหมายกาชาด และงานด้านจิตอาสาผ่าน Social Media ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวก รวมถึงการพัฒนาแนวคิดสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่เครื่องหมายกาชาด และสร้างเยาวชนจิตอาสา ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุค ๔.๐ ให้แก่สำนักงานยุวกาชาดในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศสช./ภาพ,ข่าว 9 พ.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode