กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ วางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ศสช.ภาพ,ข่าว)

วันที่ 27 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 375 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับตัวแทนของพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านประชาสัมพันธ์ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมในการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในโอกาสที่พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่กิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา โดยเฉพาะงาน สลายสรีรธาตุ พระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งมีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขณะนี้ภาพกิจกรรมต่างๆ ทางวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ต้องการที่จะเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเผยแพร่แนวคิดและคำสอนของพระปัญญานันทภิกขุ ให้กับพุทธศาสนิกชน
               กรมประชาสัมพันธ์ จะมีการดำเนินการตัดต่อเทปงาน สลายสรีรธาตุ พระปัญญานันทภิกขุ ความยาวประมาณ ๓๐ นาที เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ และจัดทำเป็นสารคดี ขนาดความยาว ๓-๕ นาที จำนวนทั้งสิ้น ๕ ตอน เพื่อเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีการบันทึกเทปเสียงไว้ในโอกาสต่างๆ โดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จะได้นำมาตัดต่อและเผยแพร่ในโอกาสอันควร
               ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้จัดงานอาจริยบูชา ๑๐๗ ปี ชาตกาล พระปัญญานันทภิกขุ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพระเดชพระคุณ พระปัญญานันทมุนี ได้ขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในเรื่องของสปอตเสียง การออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านสื่อทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์
               ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า ยินดีที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เนื่องจาก ได้เป็นการเผยแพร่คำสอนต่างๆทางพระพุทธศาสนาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๗ เม.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode