กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมเปิดงานวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหามงคล PBAC Ed.’s Fair

วันที่ 20 ม.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ จัดงานวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหามงคล (ตารอยพ่อ...วิถีพอเพียง)เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
        (๑๙ ม.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหามงคล (ตารอยพ่อ...วิถีพอเพียง) ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยมี นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวตอนรับ และนายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทย ผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอแสดงผลงาน ความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ และเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙–๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
       สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษา โครงการวิชาชีพ โครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ประกวด "PBAC Music Award” การแสดงบนเวที การออกร้านของนักศึกษาและหน่วยงานภายนอก กิจกรรมและเกม การจัดนิทรรศการของสายวิชาต่างๆ
 ..................................
ชุติมา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode