กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกกำลังเอกชนผลักดันเศรษฐกิจอีสาน

วันที่ 20 ม.ค. 2555 )
 
มข.ผนึก 3 องค์กรยักษ์ หนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม ดันธุรกิจเศรษฐกิจอีสาน วันที่ 19 มกราคม 2555 ที่อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ 3 บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัทศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด และบริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนจากศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีนายประยุทธ์ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด นายวีรวัฒน์ ขอไพบูรณ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัทผลิตภัณฑ์ 3 เค และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทเอกชนผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารจากบริษัทผู้ร่วมลงนามร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในพิธีลงนามความร่วมมือในงานวิจัยและวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับองค์กรพันธมิตรครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงชุดพิเศษชุด "เอ้ดอกคูณ” จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่บ่งบอกถึงความร่วมมือทางธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการชี้แจงเรื่อง "นโยบายการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานภายนอก” โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มีศักยภาพด้านวิจัยและวิชาการ ซึ่งล้วนก่อประโยชน์แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้านผลงานทางวิชาการ จึงเป็นที่มาในการร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการผลิต หรือการวิจัยทางเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยด้านการตลาดที่คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนโดยการหยิบยกงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เชื่อมโยงกันอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งนำการวิจัยสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode