กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Seeing Machines เปิดโครงการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ “CAN Drive” ในเมืองหลวงของออสเตรเลีย

วันที่ 24 เม.ย. 2561 )
IQML
 
 Seeing Machines ผู้นำด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ที่ทำให้เครื่องจักรสามารถมองเห็น เข้าใจ และช่วย

เหลือมนุษย์ได้ ประกาศเปิดโครงการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ "CAN Drive" เฟสแรก โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณราเชล สตี

เฟน-สมิธ สมาชิกสภานิติบัญญัติ และรัฐบาลเขตปกครองนครหลวงออสเตรเลีย ที่มอบเงินสนับสนุน 1.35 ล้านดอลลาร์

ออสเตรเลีย

          CAN Drive คือโครงการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติโครงการแรกของโลกที่เน้นศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยใช้

เทคโนโลยีจาก Seeing Machines โดยกำลังทำการทดสอบอยู่ที่สนาม Sutton Driver Training Track ในกรุงแคนเบอร์รา เพื่อเก็บ

ข้อมูลว่าผู้ขับขี่จะกลับมาจดจ่อกับยานยนต์อัตโนมัติได้เร็วแค่ไหน

          ซอฟต์แวร์ของ Seeing Machines จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและสีหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อดูว่าผู้ขับขี่ให้ความสนใจกับท้อง

ถนนมากพอหรือไม่ และจะส่งเสียงเตือนให้มองถนนและตั้งใจควบคุมรถ

          คุณราเชล สตีเฟน-สมิธ สมาชิกสภานิติบัญญัติออสเตรเลีย กล่าวว่า "รัฐบาลเขตปกครองนครหลวงออสเตรเลียภูมิใจที่ได้

สร้างความร่วมมือกับบริษัทสัญชาติออสเตรเลียอย่าง Seeing Machines เพื่อทำการทดสอบครั้งนี้ Seeing Machines เป็นผู้นำ

ระดับโลกในด้านการถอดรหัสปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ขณะที่ยานยนต์อัตโนมัติกำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง"

          "แคนเบอร์ราเป็นเมืองที่พัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเทศในด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับชีวิตของพลเมือง โดยเราให้การสนับสนุน Uber รวมถึงจัดการทดลองส่ง

สินค้าโดยใช้โดรนเป็นครั้งแรกของโลก และบัดนี้ เราได้บุกเบิกงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ยานยนต์อัตโนมัติที่มีความปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น"

          Seeing Machines ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดลองขับขี่ยานยนต์อัตโนมัติ โดยหลังจากที่การทดสอบเฟสแรกในสนาม

เสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทจะเดินหน้าสู่การทดสอบเฟส 2 ตามถนนหนทางในกรุงแคนเบอร์รา เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่ใน

สถานการณ์จริง

          คุณเคน โครเกอร์ ประธาน Seeing Machines กล่าวว่า "ข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากการทดสอบต่างๆ เช่นการทดสอบ CAN 

Drive มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับความปลอดภัยในชุมชนทั่วโลก ปัจจุบัน เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติกำลังมาแรงใน

ภาคการขนส่ง และเป้าหมายของ Seeing Machines ก็คือการช่วยยกระดับความก้าวหน้าเหล่านี้โดยให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่อง

ของความปลอดภัย โดยอาศัยแพลตฟอร์มตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ขับขี่ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลเขตปกครอง

นครหลวงออสเตรเลียได้ช่วยให้ Seeing Machines คงสถานะความเป็นผู้นำ ในขณะที่เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีหลักเพื่อตอบ

สนองความต้องการของพันธมิตร ลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง"

          ท่านที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบกรุณาติดต่อ marketing@seeingmachines.com 

          เกี่ยวกับ Seeing Machines

          Seeing Machines (LSE: SEE) คือผู้นำด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ที่ทำให้เครื่องจักรสามารถ

มองเห็น เข้าใจ และช่วยเหลือมนุษย์ได้ บริษัทได้ทำการติดตั้งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเครื่องจักรจากการมองเห็น FOVIO 

เพื่อทำความเข้าใจผู้ขับขี่แบบเรียลไทม์ ผ่านการวิเคราะห์ศีรษะ ใบหน้า และดวงตาด้วยระบบตรวจสอบผู้ขับขี่ (DMS) เพื่อตรวจ

สอบความตื่นตัวของผู้ขับขี่ว่ามีอาการง่วงหรือเสียสมาธิหรือไม่ ปัจจุบัน ระบบ DMS ได้รับการยอมรับให้เป็นเทคโนโลยีเพื่อ

ความปลอดภัยยานยนต์ที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนระบบขับขี่อัตโนมัติและระบบการช่วยเหลือผู้ขับ

ขี่ขั้นสูง (ADAS) บริษัทเป็นผู้บุกเบิกโซลูชั่นสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์ (Guardian) ที่ประกอบด้วยบริการหลังการขายอย่าง

ระบบตรวจสอบความปลอดภัยในห้องโดยสารผ่านการติดตาม 24 ชั่วโมง พร้อมบริการคลาวด์อะนาลิติกส์ที่ให้บริการผ่าน

ซอฟต์แวร์เทเลเมติกส์ บริษัทให้บริการแก่อุตสาหกรรมการบิน รถไฟ และออฟโรด และกำลังมองหาช่องทางในการขยายไปยัง

ตลาดใหม่ๆ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย และมีเป้าหมายที่จะขยายกิจการไปยังสหรัฐ

อเมริกาและยุโรป บริษัทนำเสนอโซลูชั่นหลากหลาย ตั้งแต่ซอฟต์แวร์แบบฝัง ระบบประมวลผล ระบบบริการหลังการขาย ไปจน

ถึงโซลูชั่นการบริการ เพื่อรองรับความต้องการของบรรดาผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลก รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

www.seeingmachines.com 

          สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
          โซฟี นิโคล
          อีเมล: sophie.nicoll@seeingmachines.com   
          โทร. +61 (0) 419-149-683

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180423/2111835-1 
          คำบรรยายภาพ - คุณเคน โครเกอร์ ประธานและซีอีโอของ Seeing Machines เปิดการทดสอบ CAN Drive เฟสแรกที่กรุง

แคนเบอร์รา



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode