กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น " ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561

วันที่ 23 เม.ย. 2561 )

               กรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล " หลักสูตรวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น " ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
               โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น " และมีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
               กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผ่านการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือสังคมแห่งการส่งข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ ทำให้ข่าวสารถูกส่งถึงกันอย่างรวดเร็ว และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเป้าไปที่ facebook เป็นหลักเพราะเป็นพื้นที่ ๆ คนส่วนใหญ่ใช้งานแต่ความจริงแล้วยังมีสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อีกมากมาย เช่น เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ อีก ๑๙๑ เว็บ twitter instagram youtube ซึ่งจะพบว่าการประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดียมีการใช้ช่องทางต่าง ๆ แต่กลับใช้วิธีการเดียวกัน คือการใช้ Material ชิ้นเดียว และนำไปใช้ในการเผยแพร่ทุกช่องทาง ในความเป็นจริงแล้วการใช้งานในแต่ละ platform สมควรที่จะแตกต่างกัน ดังนั้นการฝึกอบรมหลักสูตรวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้ข้อแนะนำกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ นำเอาความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสื่อที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะต้องตระหนักถึงจำนวนผู้รับฟังรับชมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode