กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ล้นเกล้า ในดวงใจ”

วันที่ 19 ม.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
      จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐม องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ล้นเกล้า ในดวงใจ” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการวาดภาพบนผืนผ้า ๘๔ เมตร ของชมรมศิลปินจิตอาสา ชมจิตรกรมืออาชีพกิตติมศักดิ์วาดภาพ "ล้นเกล้าฯ ใจดวงใจ” การจัดนิทรรศการ และการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ประสานเสียงของโรงเรียนต่างๆ
 
         และในช่วงบ่ายรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "ล้นเกล้าฯ ในดวงใจ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการชัยพัฒนา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,อาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์ รองประธานมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ , ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  และ นายแทนคุณ จิตอิสระ เป็นผู้ดำเนินรายการ
...................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode