กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 19 เม.ย. 2561 )
ศสช.

              กรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล "หลักสูตร ผลิตและเผยแพร่ภาพดิจิทัลแทนข้อมูล สำหรับผู้เริ่มต้น" ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
               ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ คือการนำข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระหรือใจความสำคัญใส่ลงไปในภาพ เพื่อให้เกิดรูปแบบในการนำเสนอที่แปลกใหม่ ทันสมัย มีความน่าสนใจดึงดูด และสามารถเข้าใจได้ง่าย และการผลิตสื่อ Infographic นั้นเป็นการตอบสนองต่อข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล ในการประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพหรือกราฟฟิก เพื่อใช้ในการสื่อสาร สร้างความรับรู้ความเข้าใจอันดีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode