กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ของ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555

วันที่ 19 ม.ค. 2555 )
ฐานิตา แจ้งชัด

              บ่ายวานนี้ (18 มกราคม 2555) นาง ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานที่เหลือในปีงบประมาณ 2555 (กุมภาพันธ์ – กันยายน 2555) 




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode