กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพป.ยโสธร เขต 1 ติวเข้มภาษาบุคลากร ปูทางสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 19 ม.ค. 2555 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 1
 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร จัดอบรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปูทางเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
       ดร.
อภิชัย  กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นผู้นำอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
        เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จึงได้ร่วมมือ
กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร จัดอบรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
(
English Conversation Level 1) ขึ้น
        ด้านนายชัยบูรณ์ อินผล รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ผู้ประสานงานด้านโครงการกล่าวเพิ่มว่า  สำหรับการจัดอบรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 จำนวน 7 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวม 280 คน ดังนี้
        - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านตับเต่า อำเภอเมืองยโสธร (ครูผู้สอนอำเภอเมืองยโสธร กลุ่มที่ 1)
        - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง อำเภอเมืองยโสธร (ครูผู้สอนอำเภอเมืองยโสธร กลุ่มที่ 2)
        - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย (ครูผู้สอนอำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง กลุ่มที่ 4)
        - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2555  ณ โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองยโสธร (บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
        -  รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองยโสธร (ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มที่ 1)
        - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย (ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มที่ 2)


          เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode