กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร กปส.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 19 ม.ค. 2555 )

                เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 โดยมีนายธีรพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ นาง ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนาง เตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณรายงานประจำปี 2555 ตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นาง ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนาง เตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินให้โครงการ/กิจกรรม ของกรมประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม  กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม โดยสำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะสามารถส่งกรอบงบประมาณให้ทุกหน่วยงานทราบในเดือนกุมภาพันธ์ 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode