กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 19 ม.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย นายชัยภัทร หิรัญเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานวันที่ระลึกถวายราชสดุดี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของ พ่อขุนราม คำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ ที่กล้าหาญชาญฉลาดเลื่องลือไปทั่วปฐพี จากการทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ทรงมี พระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์ สุขของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชนทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ทรงสนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดังปรากฏหลักฐานการจัดสร้างพระอาราม รวมทั้งทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม การสร้างศาสนวัตถุ นอกจากพระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode