กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Hikvision จัดงาน AI Cloud World Summit มุ่งออกแบบโลกอัจฉริยะ

วันที่ 5 เม.ย. 2561 )
IQML
 
- อภิปรายเรื่องการสร้างระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านความร่วมมือที่เปิดกว้าง

          Hikvision จัดงาน AI Cloud World Summit ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคมที่

ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติหางโจว 

          ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในแวดวง

อุตสาหกรรม ตลอดจนพันธมิตรของ Hikvision เช่น Microsoft, Intel, Milestone Systems 

และ AxxonSoft โดยภายในงาน ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงานได้ร่วมกันสำรวจเท

รนด์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้งาน AI ในโลกจริง และโอกาสสำหรับ

ความร่วมมือกับพันธมิตรด้าน AI ในตลาดโลก

          Hikvision ได้นำเสนอ AI Cloud [ http://www.hikvision.com/en/Press-Release-

details_74_i1634.html ] เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2560 ณ China Public Security Expo 

ที่เมืองเซินเจิ้น AI Cloud เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ถือกำเนิดขึ้นจากยุคของอินเทอร์เน็ตออ

ฟธิงส์ (IoT) โดยเป็นสถาปัตยกรรมสามชั้นที่รวมเอาคลาวด์องค์กรและการประมวลผลแบบ

เอดจ์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างการรับรู้หลายมิติ และการประมวลผลส่วนหน้าที่ Edge Nodes 

จากนั้นจึงประมวลผลข้อมูลในแบบเรียลไทม์ และรวมไว้ใน Edge Domain เพื่อการใช้งาน

อัจฉริยะและการสร้างข้อมูลใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมข้อมูลที่ต้องการลงบน Cloud 

Center เพื่อการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าต่อไป

          สร้างระบบนิเวศ AI Cloud ผ่านความร่วมมือที่เปิดกว้าง

          ปัญญาประดิษฐ์เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง และคาดว่าจะส่งผลอย่างมาก

ต่อสังคมมนุษย์

          Yunhe Pan สมาชิกของสถาบันวิศวกรรมจีน ได้เน้นย้ำในระหว่างการกล่าว

สุนทรพจน์ที่งานนี้ว่า ปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาไปสู่ขั้นตอนต่อไป เนื่องจากมีความต้อง

การใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเมืองอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ และรถ

ยนต์ไร้คนขับ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในด้านสภาพแวดล้อมทาง

ข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต โมบายคอมพิวติ้ง คลาวด์คอมพิวติ้ง อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และอื่น 

ๆ โดยอีกไม่นาน ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จะก้าวสู่ยุคต่อไปในการเป็น 

big data intelligence, collective intelligence และ cross-media intelligence

          Yangzhong Hu ประธานของ Hikvision กล่าวต่อที่ประชุมว่า "ความต้องการในการ

ใช้งานปัญญาประดิษฐ์กำลังเติบโตขึ้นในหลากหลายด้าน แต่การใช้งานดังกล่าวยังถูกจำกัด

ด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ ข้อมูล พลังประมวลผล และการประยุกต์ใช้ เพื่อเร่งให้กระบวน

การดังกล่าวมีความก้าวหน้าต่อไป บรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคอุตสาหกรรมจึงจำ

เป็นต้องเปิดกว้างและร่วมมือกัน เพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม AI นอกจากนี้

เพื่อให้พันธมิตรสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและแบ่งปันระบบนิเวศของอุตสาหกรรม AI 

ได้มากขึ้น ทางบริษัทจึงจะเปิดกว้างอย่างเต็มที่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งรวมถึง

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ AI Cloud ระบบการฝึกอบรม การให้บริการ AI การบันทึกข้อมูล 

และบริการแบ่งปันข้อมูล ฯลฯ"

          ความต้องการรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับ Edge Computing

          ที่งานนี้ Oliver Philippou รองผู้อำนวยการวิจัยจาก IHS Markit ได้นำเสนอต่อผู้เข้า

ร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ในหัวข้อ "Artificial Intelligence – The Present and Future 

Prospects for Video Surveillance" (ปัญญาประดิษฐ์ – ความหวังปัจจุบันและอนาคต

สำหรับวงการกล้องวงจรปิด) โดยเผยว่า กล้องวงจรปิดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลก

นั้น กำลังผลักดันการวิเคราะห์วิดีโอให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป สู่การหลอมรวมกับระบบ

คลาวด์และเอดจ์ ซึ่งต้องการอัลกอริทึมที่ดีขึ้นและการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) เพื่อให้

ความถูกต้องแม่นยำขั้นสูงสุด

          Dr. Shiliang Pu ประธานสถาบันวิจัยของ Hikvision ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ

ศูนย์การวิจัย ความก้าวหน้าและความสำเร็จด้าน AI ของบริษัทตลอดหลายปีที่ผ่านมา Dr. Pu 

ชี้ให้เห็นถึงข้อดีต่าง ๆ ของระบบเอดจ์ และความสามารถของเทคโนโลยีนี้ในด้านการรับรู้

และการจดจำแบบหลายชั้น เพื่อเป็นขุมพลังขับเคลื่อนการใช้งาน AI ในรูปแบบต่าง ๆ 

          โดยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศ AI ทาง 

Hikvision ได้รับเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจรายสำคัญ 3 ราย ได้แก่ Intel, Milestone 

Systems และ AxxonSoft ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความร่วมมือเป็นพันธมิตร และ

บทบาทของ AI ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแต่ละบริษัท

          รับชมภาพบรรยากาศงาน AI Cloud World Summit ของ Hikvision ได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=dVvUdaQbnrE&feature=share 

          เกี่ยวกับ Hikvision

          Hikvision คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยมีทีมวิจัย

และพัฒนาที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกวิดีโอ

และเสียง การประมวลผลภาพวิดีโอ และการเก็บข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีสุดล้ำอื่นๆ เช่น 

คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และดีปเลิร์นนิ่ง นอกเหนือจากอุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดแล้ว 

Hikvision ยังขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม ระบบ

อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในระยะยาว Hikvision สร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้าผ่านบริษัทสาขา 33 แห่งทั่วโลก และเดิน

หน้าสู่ความเป็นธุรกิจระดับสากลอย่างแท้จริง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hikvision.com  


          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180404/2096388-1 

          คำบรรยายภาพ: บรรยากาศงาน Hikvision AI Cloud World Summit
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode