กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการ Call for Clips ภาษีไปไหน? ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 4 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 729 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการ Call for Clips ภาษีไปไหน?? โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประขาสัมพันธ์ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นประธานในพิธี และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบรางวัล ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ "ภาษีไปไหน” โดยจากการจัดกิจกรรม มีผู้สนใจและร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น ๒๑ ผลงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อภาคประชาสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และจากผลงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินผลการประกวด สรุปได้ดังนี้
               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท โมชั่นเรนเจอร์ ได้รับรางวัลมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
               รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคิณ. ผู้จำกัด ได้รับรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท
               รางวัลในลำดับที่ ๓ มี ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาทได้แก่
-สวท.ตราด ผลงานชุด "ภาษีไปไหน ด้านคมนาคมขนส่ง”
-ทีมเต่างอยโปรดัคชั่นส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานชุด "ภาษีไม่หนีไปไหน”
               ทั้งนี้. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และนางไอรดา เหลืองวิไล เป็นผู้มอบรางวัลในลำดับที่ ๓ ทั้ง ๒ รางวัล
               ท้ายสุดนี้ นางไอรดา เหลืงวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าว่า โครงการประกวด Call For Clips "ภาษีไปไหน?” จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน นับว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้แก่ประชาชน และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ในฐานะที่ สรอ. หรือ EGA เป็หน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ โดยหวังว่าผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้าใจและรู้จักระบบ "ภาษีไปไหน” มากขึ้นและจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบอย่างคุ้มค่าต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช. : ภาพ,ข่าว 
๔ เม.ย.๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode