กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

วันที่ 29 มี.ค. 2561 )
 

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ต้อนรับคณะจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีที่พาผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  พร้อมเข้าใจโมเดล "กระดาษจากคันนา” ที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษบนคันนากว่า 1.5 ล้านราย และยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย  รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำที่มีการสร้างอาบเก็บน้ำรองรับน้ำหลากไว้ใช้ในโรงงาน ไม่รบกวนแหล่งน้ำของชุมชน และการนำน้ำใช้ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วมารดแปลงไม้รอบโรงงาน โดยไม่ปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode