กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

วันที่ 18 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1310 คน)
PKST.

              เย็นวันนี้ ( 17 มกราคม 2555 ) นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ครั้งที่ 1/2555 โดยมี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคม วปอ.เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยกรรมการและประธานฝ่ายต่างๆ อาทิ นายประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ ประธานฝ่ายวิชาการ        รศ.ม.ล. ปาณสาร หัสดินทร ประธานฝ่ายกีฬา นายศุภพสิทธิ์ นวลปานวรชาติ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ โอกาสนี้ ดร.สมภพ เจริญกุล ประธานฝ่ายบันเทิงได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและจัดเลี้ยง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ชั้น18 บริษัทล็อกซเล่ย จำกัด(มหาชน)                  
              ในการนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามฟุตบอลไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง รวมทั้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และงาน "คืนสู่เหย้า วปอ. 57 ปี” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode