กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๕ ปี (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 15 มี.ค. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๕ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดย นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม มี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนัก กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมประชาสัมพันธ์
               ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน การจัดพิธีการทางศาสนา การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมประชาสัมพันธ์ การมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง
               ที่ประชุม แจ้งเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ การรายงานสรุปผลการประเมินภายรวมการจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี ที่ผ่านมา มีเรื่องพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และร่างกำหนดการจัดงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๕ ปี งบประมาณในการจัดงานฯ และการมอบอำนาจ การคัดเลือกโลโก้การจัดงาน และรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช/ภาพ,ข่าว
๑๕ มี.ค.๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode