กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
SANY ประชุมผู้แทนจำหน่ายทั่วโลกประจำปี 2561 สะท้อนความสำเร็จของความร่วมมือ

วันที่ 27 ก.พ. 2561 )
 
 SANY ได้จัดงานประชุมผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก ที่เมืองฉางซา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง การเข้าสู่ยุคดิจิทัล และความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย" โดยมีผู้แทนจำหน่าย SANY ประมาณ 300 รายจาก 60 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อินเดีย คูเวต ไทย แอฟริกาใต้ ฯลฯ เข้าร่วมงาน พร้อมได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของ SANY เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์ กลยุทธ์ต่างประเทศ และแผนพัฒนาระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าของบริษัท นอกจากนี้ บรรดาผู้แทนจำหน่ายยังได้รับการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ SANY หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ และแผนการพัฒนาที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ SANY Heavy Industry International Headquarters ได้ลงนามข้อตกลงเป้าหมายการขายประจำปี 2561 ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย 61 ราย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ

          สำหรับผู้บริหารของ SANY ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณเซียง เหวินโป กรรมการ SANY Group และประธาน SANY Heavy Industry, คุณเหลียง หลินเหอ กรรมการ SANY Group และประธานกรรมการ SANY Pump Machinery, คุณฝู เว่ยจง รองประธาน SANY Heavy Industry และประธานกรรมการ SANY Port Machinery, คุณเหอ ตงตง ซีอีโอ Rootcloud และ คุณโจว หว่านชุน กรรมการ SANY Heavy Industry International Headquarters

          SANY พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดต่างประเทศ

          คุณเซียง เหวินโป ได้กล่าวสุนทรพจน์ ณ สถานที่จัดงานหลักของการประชุมผู้แทนจำหน่าย SANY ทั่วโลกประจำปี 2561

          โดยคุณเซียง เหวินโป ในนามของคุณเหลียง เหวิ่นเกิน ประธานคณะกรรมการ SANY และสมาชิกคณะกรรมการ SANY ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจำหน่ายจากต่างประเทศอย่างอบอุ่น และแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่เหล่าผู้แทนจำหน่ายมอบให้กับ SANY มาตลอดหลายปี รวมทั้งยังได้กล่าวอวยพรผู้แทนจำหน่ายและผู้เข้าร่วมงานทุกคนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย คุณเซียงชี้ว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้แทนจำหน่ายของ SANY ทั่วโลกได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน SANY อย่างดีเยี่ยม จนกลายเป็นผู้นำความร่วมมือตามแผนริเริ่ม Belt & Road Initiative และด้วยความพยายามร่วมกันของผู้แทนจำหน่ายทุกราย ส่งผลให้ยอดขายและผลกำไรของ SANY เติบโตขึ้นสองเท่าในปี 2560 พร้อมทั้งสร้างสถิติใหม่ในแง่ของกระแสเงินสด

          คุณเซียง เหวินโป เน้นย้ำว่า ในปี 2560 บริษัท SANY ได้ดำเนินการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการระหว่างประเทศตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ตามแนวคิดเชิงปฏิบัติการของประธาน เหลียง เหวิ่นเกิน ซึ่งชูจุดเด่น "two separations, two-wheel drives and three carriages" การปฏิรูปดังกล่าวช่วยให้ SANY พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันคุณเซียงได้แสดงความหวังว่า SANY และผู้แทนจำหน่ายทุกรายจะทำสองภารกิจที่สำคัญให้สำเร็จในปีใหม่นี้ ภารกิจแรกคือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ SANY ภารกิจที่สองคือ ให้บริการที่ดีที่สุดและนึกถึงผู้อื่นอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ SANY และผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เขากล่าวว่า "มาก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้าง SANY สู่ความร่วมมือระดับโลก"

          ด้านคุณโจว หว่านชุน ได้เปิดเผยกลยุทธ์ต่างประเทศและแผนพัฒนาระยะเวลา 3 ปี ซึ่งภายใต้แผนการดังกล่าว SANY จะพัฒนาบริษัทเข้าสู่ความร่วมมือระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้ภายใน 5 ปี ขณะที่คุณเหอ ตงตง ซีอีโอของ Rootcloud  ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ Rootcloud นอกจากนี้ แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ SANY Heavy Industry ยังได้นำเสนอแผนงานของ SANY เกี่ยวกับการดำเนินงานในต่างประเทศและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในระหว่างการประชุมครั้งนี้ด้วย

          บรรดาผู้แทนจำหน่ายกล่าวว่า งานประชุมครั้งนี้ทำลายพรมแดนระหว่างประเทศ เชื่อชาติ และวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมงานได้หารือถีงการพัฒนาร่วมกัน อันจะเป็นการยกระดับความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อการพัฒนาของ  SANY ในอนาคต

          กลไกใหม่กระตุ้นพลังใหม่

          ภายใต้กรอบการทำงานของระบบใหม่ ส่งผลให้ในปี 2560 ทาง SANY สามารถให้การสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับตอบสนองตลาดได้รวดเร็วขึ้น ผู้แทนจำหน่ายมากกว่า 20 รายได้รับการเลื่อนขั้นหรือทำสัญญาในปีที่ผ่านมา ซึ่งระบบการจัดการรูปแบบใหม่นี้ช่วยสร้างความมั่นใจว่า SANY จะมีพลกำลังและความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาในต่างประเทศ

          ด้วยความพยายามร่วมกันของผู้แทนจำหน่ายทุกรายในต่างประเทศ SANY จึงได้จัดโปรโมชั่น การประกวดแข่งขัน และกิจกรรมทดสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์เครื่องจักรมากกว่า 500 รายการ เพื่อทำตลาดในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในหลายโอกาส ทางบริษัทยังได้เชิญลูกค้ารายใหญ่และรายสำคัญไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ SANY พร้อมผลักดันให้ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SANY ได้มาตรฐานเดียวกัน จึงกล่าวได้อย่างแท้จริงว่า ทีมงานของ SANY "ทำงานและตัดสินใจ" ร่วมกับบรรดาผู้แทนจำหน่าย อันนำมาซึ่งความสำเร็จของผู้แทนจำหน่าย SANY และสนับสนุนธุรกิจของ SANY

          ความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายระหว่าง SANY และผู้แทนจำหน่ายในต่างประเทศนั้น ประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยในระหว่างการประชุม บรรดาผู้แทนจำหน่าย SANY ในต่างประเทศที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับ SANY นอกจากนี้ SANY ยังได้ลงนามในข้อตกลงเป้าหมายการขายร่วมกับผู้แทนจำหน่ายต่างชาติ 61 ราย ขณะเดียวกัน SANY ยังได้ยกย่องผู้ชนะระดับ Star & Gold และผู้ชนะรางวัลพิเศษประจำปี 2560 อีกด้วย

          ในโอกาสนี้ คุณโจว หว่านชุน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ผู้แทนจำหน่ายได้ทำงานอย่างหนักมาตลอดหลายปี และความพยายามของพวกเขาถือเป็นพลังหลักที่ช่วยให้ SANY เติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงในตลาดต่างประเทศ ท่ามกลางคู่แข่งทุกรายในโลก ตัวเลขส่งออกของจีนเผยให้เห็นว่า เครื่องจักรสำหรับงานคอนกรีต เครื่องตอกเสาเข็ม รถขุด และรถยกของ SANY ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมในแง่ของการส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานหนักและการช่วยเหลือสนับสนุนจากบรรดาผู้แทนจำหน่าย SANY ในต่างประเทศ

          เบื้องหลังคุณภาพที่ดีที่สุดของ SANY

          เพื่อช่วยให้ผู้แทนจำหน่ายเข้าใจวัฒนธรรมของ SANY และได้เห็นถึงคุณภาพเครื่องจักรของ SANY ด้วยตาของตนเอง จึงได้มีการจัดโปรแกรมให้ผู้ร่วมประชุมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน No. 18 Workshop ของ SANY ในนิคมอุตสาหกรรมเมืองฉางซา ซึ่งถือเป็น Demo Workshop หรือโรงงานสาธิตการผลิตอัจฉริยะของจีน รวมทั้งชมสายประกอบรถเครนขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมหนิงเซียง เพื่อสัมผัสกับประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งานจริงของรถบดถนนและเครน

          ที่โรงงาน No. 18 Workshop และสายประกอบรถเครนขนาดเล็กของ SANY ในนิคมอุตสาหกรรมหนิงเซียง วิทยากรได้กล่าวบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอย่างฉะฉาน โดยได้แนะนำให้ผู้แทนจำหน่ายได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ SANY อาทิ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องจักรสำหรับสร้างถนน รถเครน รถขุด ฯลฯ ซึ่งการผลิตแบบลีนและการจัดการอัจฉริยะในโรงงานของ SANY ได้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้แทนจำหน่ายได้เข้าใจถึงบทบาทของ SANY ในด้านการผลิตอัจฉริยะ หลังจากที่ได้เห็นสายการผลิตรถปั๊มคอนกรีตอัตโนมัติในโรงงานอัจฉริยะ

          นอกจากนี้ ลูกค้าและผู้แทนชาวต่างชาติเกือบ 400 รายทั่วโลกยังได้ไปเยือนสถานที่จริงเพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานรถบดถนนและเครน โดยผู้บริหารของ SANY Heavy Industry ได้แนะนำผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานอันยอดเยี่ยมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ SANY ในสองประเภท ผู้แทนจำหน่ายหลายรายยังได้ทดลองขับรถบดถนนและเครน ซึ่งพวกเขาก็ได้ทึ่งกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ SANY ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก มีความไฮเทคและคุณภาพสูง จนไม่ยอมลงจากเครื่องกันเลยทีเดียว

          ผู้แทนจำหน่ายรู้สึกประทับใจอย่างมากกับการประชุมครั้งนี้ โดยพวกเขาเชื่อว่างานนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจ SANY ดีขึ้น และมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่ออนาคตของ SANY ซึ่งเป็นการวางรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับความร่วมมือที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

          ผู้แทนจำหน่าย SANY และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรายเดิมหรือรายใหม่ ล้วนมีความฝันเดียวกัน นั่นคือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SANY และสร้างชื่อเสียงให้กับ SANY ไปทั่วโลก คุณเซียง เหวินโป เชื่ออย่างแน่วแน่ว่า ด้วยความพยายามร่วมกันดังกล่าว แบรนด์ SANY จะมีชื่อเสียงมากขึ้น และ SANY จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการสร้างคุณค่าที่มากยิ่งขึ้นให้กับทุกฝ่าย

          สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลข +86-731-8403-8018 หรือเข้าเว็บไซต์ทางการของเราที่ http://www.sanyglobal.com/ 

          ติดตามเราได้ทาง: 
          เฟซบุ๊ก: SANY Group 
          วีแชท: SanyWorldwide

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180226/2064904-1-a 
          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180226/2064904-1-bเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode