กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์(ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 21 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 838 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ โดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.จรูญ ไชยศร นางพิชญา เมืองเนาว์ และ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
               รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ดีที่สุดของรัฐบาล มีบุคลากรและทรัพยากรด้านการสื่อสารอยู่ทั่วประเทศที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้จะต้องทำงานเชิงรุก โดยการสร้างเอกลักษณ์ให้ต่างจากสื่ออื่นๆ และมีจุดยืนเพื่อให้ประชาชนจดจำ อาทิ ต้องเป็นผู้นำเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ไทย สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติ เริ่มสถานีโทรทัศน์ออนไลน์สำหรับเด็ก(เฉพาะทาง) ในช่วงของวัยที่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จึงต้องทำการปรับตัวให้เขากับการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
               ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังข้อปัญหาและอุปสรรค จากบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ไปแก้ไขด้วย อาทิ งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร การขอใบอนุญาตทีวีดิจิทัลให้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และการปรับระดับตำแหน่งของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๑ ก.พ. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode