กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีการประดับอินทรธนูตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ และการประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 21 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 675 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีการประดับอินทรธนูตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ และการประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
               อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประดับอินทรธนูให้กับ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ และ นางทัศนีย์ ผลชานิโก และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ หลังจากนั้น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เกิดโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ "ซีโร่ โทเรอแรนส์ (zero tolerance)" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต การประกาศเจตจำนงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยยึดหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
               ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ประกอบด้วย ๑. ดัชนีความโปร่งใส ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓. ดัชนีปลอดจากการทุกจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ๕.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๑ ก.พ.๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode