กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัล Call For Clips

วันที่ 21 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 346 คน)

               คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งมี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการเผยแพร่ "ภาษีไปไหน?” หรือระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐว่านำไปพัฒนาประเทศในด้านบ้าง พร้อมจัดกิจกรรมการประกวด "Call For Clips ภาษีไปไหน? รัฐใช้พัฒนาประเทศด้านใดบ้าง” โดยมีนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปิโตรเลียม (กลางขวา) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา (กลางซ้าย) นายทวีศักดิ์ รักยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ พลัส จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 4 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาด
               ทั้งนี้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนอประโยชน์จากการใช้งานระบบ "ภาษีไปไหน?” เพื่อสื่อให้เห็นว่า ภาครัฐนำเงินภาษีไปใช้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศในมิติต่างๆ อย่างไรบ้างในเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://govspending.data.go.th/ และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2561เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode