กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๖ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 20 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 566 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมหลายท่าน ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง Baccarat Room ชั้น ๒ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 
               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุวกาชาด ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า ๕ ปี 
               การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาดดีเด่น ได้ดำเนินการมาด้วยดีโดยตลอด ก็ด้วยการสนับสนุนจากคณะบุคคลและหน่วยงานหลากหลายฝ่าย หลากหลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงมีการมอบรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติให้แก่บุคคลและหน่วยงานเหล่านี้ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุวกาชาด

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๐ ก.พ. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode