กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้พันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สวท. (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 15 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 701 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการติดตามดำเนินกิจกรรมภายใต้พันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สวท.
               รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมภายใต้พันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานคู่ภาคีภายใต้พันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความชัดเจน โดยทาง สวท. มีกิจกรรมความร่วมมือตามกรอบ MOU กับหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ จำนวน ๖ ประเทศ ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยุ RTB ของบรูไนฯ, RNK ของกัมพูชา, RRI ของอินโดนีเซีย, VOV ของเวียดนาม, CRI/YMG/GAPPRFT ของจีน และ MRTV ของเมียนม่า โดยมีการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ มีการจัดรายการวิทยุคู่แฝด เช่น อีกทางพูดภาษาจีนเราพูดภาษาไทยกลับ หรือที่เรียกว่า twin radio โดยใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์รายการ โดยผู้ฟังได้รับฟังรายการในลักษณะของวิทยุคู่แฝด และมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านวิทยุ เช่น บรูไนฯ ส่งคนมาประจำที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผลิตสารคดี รายการข่าว โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็จะส่งคนไปประจำที่บรูไนฯ เช่นกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านวิทยุ ยังมีการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการถ่ายทอดสดระหว่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุอีกด้วย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๕ ก.พ. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode