กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุม Advocacy Team for World Safety 2018 ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๓๑๙ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 565 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองสาธารณสุขฉุกเฉินและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุม Advocacy Team for World Safety 2018 ครั้งที่ ๒ โดย นายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุน (สสส.) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๑๙ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การประชุม Advocacy Team for World Safety 2018 ครั้งที่ ๒ นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งผลงานทางวิชาการ การเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องในการทำงานด้านความปลอดภัย เข้าร่วมลงทะเบียน และการวางแผนเพื่อการนำผลการประชุมไปใช้ประโยชน์ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ ๑๓ (Safety 2018 – The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองสาธารณสุขฉุกเฉินและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยในระดับนานาชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และส่งเสริมความปลอดภัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๓๐ ม.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode