กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย ๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 660 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงานทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย "๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน” โดย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
               งานทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย "๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานกำเนิดกิจการยุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ ต่อมากิจการดังกล่าวมีความเจริญรุ่งเรือง ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความประณีต และมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นอบรมให้เยาวชนใฝ่อุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด ได้ดำเนินกิจการตามอุดมณ์การตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และกิจการยุวกาชาดไทย จะมีอายุครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ข่าว, ภาพ
๒๕ ม.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode