กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 23 ม.ค. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
               ในที่ประชุมประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยที่เชียงใหม่ได้รับการต้อนรับจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแนะนำวิทยุชนเผ่า ๘ ชนเผ่า ซึ่งได้ความรู้ และเกิดความประทับใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการหลวงเกษตรอ่างขาง เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันนี้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงราย โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๑ ได้มีการเพิ่มเติมและพัฒนามาจากหลักสูตรเก่าซึ่งมีการตอบรับที่ดี จึงขอให้ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆต่อไป
               ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการดำเนินการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร” ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดงาน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและตัดสินปฏิทิน การกำหนดวันมอบรางวัล การเชิญประธานในพิธีมอบรางวัล การจัดทำสูจิบัตร การจัดทำโล่รางวัล และการจัดทำนิทรรศการ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๓ ม.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode