กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานครบรอบ ๒๐ ปี สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 19 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 550 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักข่าว ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถง สำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
               ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระชัยมงคล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา ๑๐.๐๐ น. มีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของสำนักข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ให้บริการทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ จัดทำระบบฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือในรูปแบบต่างๆ
               ในปัจจุบัน มีนางธารทิพย์ ทองงามขำ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าว สำนักข่าวได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล และบริการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th ทาง Facebook : NNT-National News Bureau of Thailand, Twitter@nnthotnews, Instagram : nnthotnews และ Smart phone ผ่าน Application "PRD NEWS”
               สำหรับ สำนักข่าว จัดตั้งขึ้นตามระเบียบพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ มาจนถึงปัจจุบัน มีอายุครบ ๒๐ ปี เต็ม และสามารถผลิตข่าวสารเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๙ ม.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode