กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (Government Information Network : GIN) เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 16 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 875 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ สรอ. เกี่ยวกับการสร้างโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (Government Information Network : GIN) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ กรุงเทพฯ
               ในที่ประชุม ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้หารือร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. เกี่ยวกับการสร้างโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (Government Information Network : GIN) เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงไปเครือข่ายไปยัง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด รวม กรุงเทพฯ เป็น ๗๗ จังหวัด รวมถึงหน่วยสื่อส่วนกลางภายใต้กำกับของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สำนักข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเผยแพร่ข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาพ เสียง และ ข้อความ ในการนี้ กรมประชาสัมพันธ์ มีการจัดตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ มีความพร้อมในการเชื่อมโยงเครือข่ายจาก กรมประชาสัมพันธ์ ไปยัง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (GIN) ทำให้งานระบบภายในของ กรมประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
                เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จลุล่วงแล้ว ได้มีการประสานงานสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) โดยทางกรมประชาสัมพันธ์ จะยกเลิกการเช่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสูง โดยระบบเครือข่ายฯ GIN นั้น มีคุณสมบัติ มีความเร็วอยู่ที่ ๑๐ เมกะบิต ซึ่งความเร็วนี้ เพียงพอต่อการส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
                ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมประชาสัมพันธ์ ยังได้สอบถามถึงความคืบหน้า การเชื่อมต่อเครือข่ายฯ GIN ไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีรายงานภายในที่ประชุมทราบว่า จะมีการดำเนินการเป็นเฟส โดยเฟสที่ ๑ จะเริ่ม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทางด้านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้แสดงความขอบคุณ ที่ทางได้ของ สรอ.ให้ความร่วมมือเป็นอยางดี และในขณะนี้ได้ประสานไปยัง TOT และ CATS เข้ามาวางแผนในการเชื่อมต่อเครือข่ายฯ GIN และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเร็ววัน
                นอกจากนี้ ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขอความอนุเคราะห์ กรมประชาสัมพันธ ช่วยประชาสัมพันธ์ G-Chat แอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้สนทนาบนอุปกรณ์พกพานั้น มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลักลอบใช้ข้อมูลและความลับทางราชการ มีโอกาสเกิดการทุจริต ส่งผลต่อความเสียหายของทางราชการ และอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และ G-News แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ ส่งตรงถึงมือประชาชน โดยสามารถเลือกอ่านและรับข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข่าวพระราชพิธี, เช็คข่าวชัวร์, รับชมข่าวถ่ายทอดสดหรือดูวีดิโอย้อนหลัง และข่าวฮิต เป็นต้น โดยตั้งค่ารับข่าวสารตามประเภทข่าว, ค้นหาตามหัวข้อข่าว, บุคคลในข่าว หรือเลือกหน่วยงานต่างๆ ได้ตามความสนใจ และสามารถแชร์ข่าวไปที่ Facebook, Line, Twitter และ e-mail ได้ทันที เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนรับรู้และเข้าถึงในแอปพลิเคชัน ทั้ง ๒ นี้ ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรี สั่งการ โดยให้มีการผลักดันให้ แอปพลิเคชัน G-News เป็นสื่อออนไลน์ภาครัฐที่ได้รับความเชื่อถือ 
                ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมประชาสัมพันธ์ ยังได้กล่าวว่า จะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ โดยสั่งการให้หน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ในภาพรวมของรัฐบาล ทางด้านรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงอยากให้ช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ด้วย โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า จะมีการดำเนินการแต่งเพลงของหน่วยงานให้กับทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ศสช/ภาพ,ข่าว
๑๖ ม.ค.๖๑

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode