กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 15 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 749 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง "การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์" โดยช่วงเช้า พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ช่วงบ่าย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการอบรมฯ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเครือข่ายเยาวชนและสภาเยวชน จำนวน ๔๒ คนเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
                 การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง "การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์" ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อร่วมกันสร้าง"ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
                 เพื่อให้ทราบถึง การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชน เป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ให้เห็นว่าการโกงเป็นเรื่องน่ารังเกียจ ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบซึ่งในปัจจุบัน สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นเตือน เฝ้าระวัง รวมถึงเป็นช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้คนไทยทุกคนร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป​
                 นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยังได้มอบหมายการบ้าน ให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งหมด ๔๒ คน ทำคลิปร้อยเรียงให้เข้ากับเพลง นยปส. ซึ่งแต่งคำร้องและทำนอง โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ส่งเป็นการบ้าน เพื่อเผยแพร่ สร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนทั้วประเทศเข้าใจมากยิ่งขึ้น


ศสช./ข่าว
๑๕ ม.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode