กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ผลงานรัฐบาล
รัฐบาลไทยตั้งทีมกฎหมายมั่นใจล้างข้อกล่าวหา “คิงส์เกต”

วันที่ 29 ธ.ค. 2560 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

รัฐบาลตั้งทีมกฎหมายพร้อมหักล้างข้อกล่าวหา "คิงส์เกต” กรณีออกคำสั่ง คสช. ระงับการประกอบกิจการเหมืองทองคำ ละเมิดข้อตกลงTAFTA ยืนยันเป็นคำสั่งที่ถูกต้องชอบธรรม เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชน และปกป้องสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักการสากลว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งคณะนักกฎหมายขึ้น เพื่อต่อสู้หักล้างข้อกล่าวหา ในคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีที่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด (คิงส์เกต) ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวหาการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 72/2559 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินกิจการเหมืองทองคำต้องถูกระงับลงตั้งแต่วันที่ ม.ค. 2560 เป็นต้นมา เป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

"ผมขอยืนยันในนามรัฐบาลไทยว่าเรามีความพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาของคิงส์เกตในทุกกรณี และมั่นใจว่าคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 72/2559ซึ่งมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ซึ่งภาคประชาชนร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคำ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจน มิได้มุ่งหวังที่จะทำลายธุรกิจของภาคเอกชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ อย่างครบถ้วนและชอบธรรม คำสั่ง คสช. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยข้อตกลง TAFTA ทุกประการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals-SDGs อีกด้วย”

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังว่าข้อกล่าวหาของคิงส์เกตน่าจะมีข้อยุติลงด้วยดี หากฝ่ายคิงส์เกตยอมรับข้อกังวลที่เกิดขึ้นกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และคุณภาพชีวิตประชาชน แล้วดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่ดำเนินกิจการอยู่ในอารยประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ

"รัฐบาลไทย ยังคงยึดมั่น และตระหนักในพันธกรณีตามข้อตกลงที่ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อตกลง TAFTA โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ”

บริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย เริ่มประกอบกิจการเหมืองทองคำและกิจการโลหกรรม ในประเทศไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2544 และเคยถูกสั่งปรับ ถูกสั่งระงับการประกอบกิจการหลายครั้ง อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายไทย เช่น กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น ก่อนที่จะถูกระงับการประกอบการชั่วคราว

         29 ธันวาคม 2560
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode