กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดบ้านต้อนรับคณะหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 18

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 )
 

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 18” จากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่มีระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 พร้อมทั้งเรียนรู้เข้าใจโมเดลธุรกิจกระดาษจากคันนา ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษ ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังเข้าใจแนวคิด "ทำของเสียไม่ให้เสียของ” โดยการนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ใช้ภายในกลุ่มโรงงาน เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดการใช้น้ำมันได้กว่า 340 ล้านลิตรต่อปี ผ่านการบรรยายและนำเสนอด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ  ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode