กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 20 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 814 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดย โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้ากรมประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 
               การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และกำหนดคุณค่าของกรมประชาสัมพันธ์ในสภาพการณ์ของบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคตที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๐ ธ.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode