กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 746 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการพิจารณาผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
              สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น เพื่อรับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จประทานโล่รางวัลในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
              นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ สนันสนุนกิจการของสำนักงานยุวกาชาด และเห็นความสำคัญของการสร้างเยาวชนให้เป็น " คนดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี " ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด ด้วยดีเสมอมา โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๖
              นางสุนันทา ศรอนุสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทบุคคล ๗ กลุ่ม จำนวน ๒๑ รางวัล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยากรยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด และ ประเภทหน่วยงาน ๖ กลุ่ม จำนวน ๑๕ รางวัล ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๙ ธ.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode