กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 705 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ให้มานำเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน ให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณจาก สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์คนพิการ โดยเฉพาะผู้ที่พิการทางการได้ยิน ให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านสื่อที่มีความเหมาะสมกับคนพิการ การใช้สื่อโทรทัศน์ในการจัดทำรายการ ในลักษณะมีล่ามภาษามือ ในพื้นที่ ร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่จอโทรทัศน์ ทำให้ผู้พิการสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี
              โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงาน กสทช. และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สรุปได้ว่า นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เห็นชอบสานต่อโครงการดังกล่าว โดยการของบประมาณจาก สำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาสนับสนุนโครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางด้านการได้ยิน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุน MOU ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องของการจัดรายการทางด้านโทรทัศน์ NBT มีการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๒ ธ.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode