กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข้อมูล)

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 508 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบ เรื่องนโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ การจัดทำคำของบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ และการเสนอขอความเห็นชอบโครงการต่อที่ประชุม คพ.นร. และรายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ศสช. ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้สรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย
              ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลมงกุฎราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเลิศ มีความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ให้กับนายพุทธรัฐ ศิลาพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบของที่ระลึกตอนรับข้าราชการใหม่ ๒ ท่าน ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวธิดาพร
บุญกว้าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และพนักงานราชการ ๒ ท่าน ได้แก่ นายพุทธรัฐ ศิลาพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพฤฒินนท์ แนมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข้อมูล
๗ ธ.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode