กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
บริติช เคานซิลสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 )
 
- งานสัมมนา "New Directions in English Language Assessment" ครั้งที่ 5 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
          บริติช เคานซิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Education Examinations Authority: NEEA) จัดงานสัมมนา "New Directions in English Language Assessment" ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม เพื่อสำรวจปฏิสัมพันธ์ของการเรียน การสอน และการสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

          งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการทดสอบความสามารถทางภาษาในภูมิภาคเอเชียและแปซีฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริติช เคานซิล เพื่อให้ส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางของการทดสอบภาษาอังกฤษ และเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยใหม่ๆ ในแขนงนี้ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ก็ได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองสำคัญๆ อย่างกรุงปักกิ่ง กรุงโตเกียว กรุงโซล และกรุงฮานอย และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากบุคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ ในปีนี้ งานสัมมนาได้ให้ความสำคัญกับหัวข้อ "การเชื่อมโยงการทดสอบกับการเรียนและการสอน (Connecting Assessment with Teaching and Learning)" โดยมีการถกกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา, การสอบภาษาต่างประเทศเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและการทดสอบก่อนจบการศึกษาในระบบการศึกษา, การวัดความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน, การประเมินความรู้ทางภาษาของครูผู้สอนภาษา, การทดสอบภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสำหรับการสอบ

          โดยงานสัมมนาในปีนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากบุคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ รวมถึงผู้กำหนดนโยบายที่มาเข้าร่วมการสัมมนามากกว่า 500 คน รวมถึงจำนวนบทคัดย่อมากกว่า 200 ชิ้นที่ได้รับจากนักวิชาการและนักวิจัย ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ร่วมบรรยายทั้งหมด 60 คน มีผู้บรรยายกว่าร้อยละ 30 ซึ่งมาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

          บริติช เคานซิลสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นสากลของการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

          ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล มีประสบการณ์มากกว่า 80 ปีในด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ และได้ทุ่มเทให้กับการทำงานในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษ, การอบรมครูผู้สอน และการสร้างความเป็นสากลของการศึกษา

          ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการของจีนและบริติช เคานซิล ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยของการสอบของสหราชอาณาจักรกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของจีน (China's Standard of English: CSE) โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงที่จะงานสัมมนาร่วมกันในหัวข้อการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกับนานาประเทศในด้านการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษ

          นายแบร์รี โอซุลลิแวน หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาการสอบ บริติช เคานซิล กล่าวว่า งานสัมมนานี้ เป็นหนึ่งในผลการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาระหว่างผู้นำระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยบริติช เคานซิล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการแก่การพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) และได้เป็นทั้งพันธมิตรและผู้ดำเนินการสนับสนุนการปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสอบ IELTS และ Aptis จะเป็นการสอบ 2 ตัวแรกที่ได้รับการยอมรับร่วมกันจากทั้งกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) และมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE)

          บริติช เคานซิล ผู้สนับสนุนการริ่เริ่มปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษในสาธารณรัฐประชาชนจีน

          ในงานสัมมนา New Directions บริติช เคานซิล และสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NEEA) ได้ประกาศการมอบทุน The Joint Research Grant Scheme (JRGS) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการทดสอบทางภาษาจากนานาประเทศ ซึ่งดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการนำมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) ไปปฏิบัติ และความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) กับการสอบระดับนานาชาติอื่นๆ

          โดยงานสัมมนา New Directions ได้ก่อกำเนิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและสหราชอาณาจักร ในการส่งเสริมการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งความร่วมมือนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ กับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งงานสัมมนา New Directions จะยังคงมีต่อไป ในฐานะพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์ และผู้ดำเนินการสอบ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ที่จะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และรักษาระดับของการพัฒนาที่สำคัญในแขนงนี้ต่อไป

          นายสตีฟ อดัมส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล กล่าวว่า จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ บริติช เคานซิล จึงจะดำเนินการส่งเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การอบรมครูผู้สอน และการสร้างความเป็นสากลของการศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงการสอบเข้ากับการเรียนการสอน และการกระตุ้นการพัฒนาการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ - Tiffany Cheung, Manager, Exams Marketing, East Asia ที่ Tiffany.Cheung@britishcouncil.org.hk 

          หมายเหตุถึงบรรณาธิการ :

          เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

          บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน เราทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษาและประชาสังคม แต่ละปีเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 65 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 660 ล้านคน

          บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากโครงการต่างๆ และการให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการสอบ นอกจากนี้ เรายังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรร้อยละสิบห้าจากเงินทุนทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านโครงการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

          งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment

          งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการทดสอบทางภาษาในภูมิภาคเอเชียและแปซีฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริติช เคานซิล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางของการสอบภาษาอังกฤษ และเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยใหม่ๆ ในแขนงนี้ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยงานสัมมนา New Directions จะยังมีต่อไป ในฐานะพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์ และผู้ดำเนินการสอบ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ที่จะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และรักษาระดับของการพัฒนาที่สำคัญในแขนงนี้ต่อไป โดยนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ก็ได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองสำคัญๆ อย่างกรุงปักกิ่ง กรุงโตเกียว กรุงโซล และกรุงฮานอย ทั้งยังได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากบุคคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode