กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

วันที่ 29 พ.ย. 2560 )
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์


                          มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                           แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลแก่พยาบาลดีเด่นระดับโลก
                                 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี

 
     มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว กำหนดพิธีพระราชทานรางวัลแก่พยาบาลดีเด่นระดับโลก จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุม ๑ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
     มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยง และขจรขจายไปยังนานาชาติ จึงเสนอจัดตั้ง รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ขึ้นและมูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลที่จัดตั้งขึ้นนี้ ได้จัดให้มีขึ้นปีละ ๑ รางวัล 
      มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๕๙ คือ นางสาวอู๋ซินเจียน (Miss Xinjuan WU) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการยับยั้งวิกฤตการระบาดของโรคซาร์สในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอัตราการตายของประชาชนและผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๖๐ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุยซุคคิม (Professor Emeritus Dr. Euisook KIM) พยาบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญในการร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ และการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพมารดาและเด็ก 
     พิธีพระราชทานรางวัลจะจัดให้มีขึ้นใน วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์โดยพิธีพระราชทานรางวัลจะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
 
ปานชนก แสงจันทร์:ภาพ/ข่าว
ดลภัทร การธราชว์:บรรณาธิการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode