กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
งานสัปดาห์โครงสร้างพื้นฐานอินโดนีเซีย 2017 เปิดเวทีอภิปรายว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ กับบทบาทในการสร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของอินโดนีเซีย

วันที่ 17 พ.ย. 2560 )
Dialogue for Quality Infrastructure Administration Office
 
          การที่เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือสาระสำคัญที่ได้จากการอภิปรายในหัวข้อ "Dialogue for Quality Infrastructure -- Building Asia's Future" ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างงานมหกรรมสัปดาห์โครงสร้างพื้นฐานอินโดนีเซีย 2017 (Indonesia Infrastructure Week 2017) ณ ศูนย์การประชุมจาการ์ตา เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศิกายน 2017

          (รูปภาพ: http://prw.kyodonews.jp/img/201711097751-O1-hjIhZk9g )

          ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คนได้ร่วมการอภิปรายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเภทของโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพที่จำเป็นต่อการการพัฒนาที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของอินโดนีเซีย และญี่ปุ่นสามารถเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ได้อย่างไร

          Mr. Kozo Honsei อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอินโดนีเซีย ระบุในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เปิดการอภิปรายในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นว่า "เป็นที่ชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องมีการวางแผน การจัดหาเงินทุน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย และการเติบโตทางเศรษฐกิจในอินโดนีเซีย" นอกจากนี้ เขายังกล่าวด้วยว่า ญี่ปุ่นไม่เพียงสามารถช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตในอินโดนีเซียด้วย

          Dr. Ir. Wahyu Utomo รัฐมนตรีช่วยว่าด้วยการพัฒนาภูมิภาคและการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลอินโดนีเซีย กล่าวแสดงความเห็นว่า การอภิปรายครั้งนี้มีความสำคัญในแง่ของการแบ่งปันและหารือเกี่ยวกับบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย

          ในช่วงของการกำหนดวาระการอภิปรายนั้น Yasuharu Funabashi รองผู้จัดการทั่วไป สำนักงานโครงการเชิงกลยุทธ์ แผนกวิจัยอุตสาหกรรม ธนาคารมิซูโฮ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเศรษฐกิจอินโดนีเซียและมุมมองของธนาคารที่มีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอินโดนีเซีย โดยคุณ Funabashi ได้เน้นย้ำว่า แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนั้นกำลังจะเปลี่ยนจากทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

          ระหว่างการอภิปราย ผู้ร่วมอภิปรายจากทางฝั่งอินโดนีเซียและญี่ปุ่นยังได้หารือถึงบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของอินโดนีเซีย โดยการอภิปรายครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับสิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของอินโดนีเซีย และความสำคัญของการที่ภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นให้การสนับสนุนแผนการพัฒนาของอินโดนีเซีย

          Dr. Ir. Wahyu Utomo กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนคือ การสร้างทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

          สำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นนั้น Ms. Yuko Baba กล่าวว่า "เมื่อมีการติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูง การนำประสบการณ์เชิงปฏิบัติมาวางแผนการใช้งานอย่างเหมาะสมถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ โดยญี่ปุ่นจะสามารถร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการสนับสนุนกระบวนการวางแผนทั้งหมด ทั้งนี้ ญี่ปุ่นต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซีย ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือและไว้วางใจได้"

          ในส่วนของมุมมองจากภาคธุรกิจ Mr. Tomofumi Fukuda ประธานกรรมการ บริษัท พีที มารูเบนิ อินโดนีเซีย ชี้ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียคือ "การจัดซื้อที่ดิน" ซึ่งการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับรัฐบาลถือเป็นกุญแจที่จะช่วยไขปัญหานี้ ด้าน Dr. Ir. Wahyu Utomo ได้แสดงความเห็นพ้องในประเด็นนี้ พร้อมกล่าวว่า ปัญหาการเงินก็เป็นอุปสรรคด้วยเช่นกัน โดยเขาขอให้บริษัทญี่ปุ่นพิจารณาสถานการณ์ในอินโดนีเซียและจัดทำแผนการที่หลากหลายด้วยความยืดหยุ่นมากขึ้น

          Ms. Baba ได้เน้นย้ำในการสรุปปิดการอภิปรายว่า "ถึงเวลาแล้วที่อินโดนีเซียจะดำเนินแผนริเริ่มและพัฒนา 'โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ' โดยญี่ปุ่นไม่เพียงต้องการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดันการดำเนินโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในระยะยาว ภายหลังจากที่ได้เสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เรามีจุดแข็งและมีประสบการณ์"

          กำหนดการ:

          - สุนทรพจน์เปิดงานโดยเจ้าภาพ:
          Mr. Kozo Honsei อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอินโดนีเซีย

          - สุนทรพจน์โดยแขกเกียรติยศ:
          Dr. Ir. Wahyu Utomo รัฐมนตรีช่วยว่าด้วยการพัฒนาภูมิภาคและการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          - ระเบียบวาระ:
          Dialogue for Quality Infrastructure, Building Asia's Future

          - การอภิปราย:
          What's the most important factor for infrastructure development in supporting strong economic growth in Indonesia?

          - ผู้กำหนดหัวข้อ: 
          Mr. Yasuharu FUNAHASHI รองผู้จัดการทั่วไป ธนาคารมิซูโฮ 

          - ผู้ร่วมอภิปราย: 
          Ms. Yuko BABA ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้า ฝ่ายส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) 
          Mr. Tomofumi FUKUDA ประธานกรรมการ พีที มารูเบนิ อินโดนีเซีย
          Dr. Ir. Wahyu Utomo รัฐมนตรีช่วยว่าด้วยการพัฒนาภูมิภาคและการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
          Mr. Novias Nurendra ผู้จัดการทั่วไป แผนกระบบ บริษัท พีที วิจายา การ์ยา
          Mr. Irwan Sjarkawi ประธานคณะกรรมการ Bakrie & Brothers 
          Mr. Ali Herman Ibrahim จาก Bakrie Power และอดีตกรรมการผู้จัดการ PT. PLN

          - ผู้ดำเนินการอภิปราย:
          Ms. Tomoko OMURA นักข่าว และอดีตผู้ประกาศข่าว NHK และ NHK World 

          - การนำเสนอ:
          Mr. Mikio MATSUMOTO หัวหน้าสำนักงานผู้แทนประจำจาการ์ตา บริษัท โตเกียวแก๊ส จำกัด
          Mr. Masahiko MORINO หัวหน้าผู้แทนสำนักงานประจำจาการ์ตา บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ จำกัด

          ที่มา: Dialogue for Quality Infrastructure Administration Office เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode