กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดแถลงข่าว การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๘ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 15 พ.ย. 2560 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดแถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พันตำรวจเอกพลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๘ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๘ เป็นผู้แถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
              การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ ๓๘ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรวมทั้งเป็นการเทิดทูนพระคุณพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ การจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีนี้ กำหนดขึ้นในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
              ภายในงานจะประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๗๙ คน การมอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนวันพ่อแห่งชาติ ทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพรัตนราชสุดา ทุนการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี และมีรางวัลการประกวดขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ๒๗๐,๐๐๐ บาท

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๕ พ.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode