กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล"รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น ๒ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 11 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 553 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล"รุ่นที่ ๑ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ประธานอำนวยการอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น ๒ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
              สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เห็นความสำคัญในการมุ่งพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน และดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่" ที่ได้ริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ ปี ๒๕๑๖ จำนวน ๔๔ รุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่งบุคคลเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีกว่า การแข่งขันด้านข้อมูล ข่าว ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีของสื่อสมัยใหม่ และสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ จึงจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริหาร และปฏิบัติงานด้านสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น
              สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล" รุ่นที่ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อสมัยใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการอย่างครบวงจรโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นวิทยากร ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ อบรมเฉพาะวันเสาร์ จำนวน ๙ วัน นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ไปฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๓ วัน และผู้ที่สำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ตลอดชีพ


ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๑ พ.ย.๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode