กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานDigital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 10 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 693 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและสื่อมวลชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ
              การจัดงานในครั้งนี้ มีการเผยแพร่ความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย "ประชาชนได้อะไร.. จากรัฐบาลดิจิทัล” โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดตัวบริการดิจิทัลภาครัฐ โดยเฉพาะ แอปพลิเคชัน GNews สื่อออนไลน์ภาครัฐ เวอร์ชันใหม่ ร่วมกับ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และมีพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามความร่วมมือ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ หน่วยงาน
              ภายในงานได้มีการนำเสนอบริการอัจฉริยะภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เรียกว่า Smart GOVERNMENT มีแอปพลิเคชัน คู่มือประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, Thai Water ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแบะการเกษตร (องค์การมหาชน), LandsMap ของกรมที่ดิน, PSC1111 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, Thai Weather ของกรมอุตุนิยมวิทยา และ Agri Map ของกรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส่วนของบริการอัจฉริยะ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ที่เรียกว่า Smart HEALTHY มีแอปพลิเคชัน ทันระบาด ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, RAMA ของโรงพยาบาลรามาธิบดี, DoctorAsks, MyAct, DoctorMe ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิหมอชาวบ้าน และSmart Health ID ของกระทรวงสาธารณะสุข
             ส่วนของบริการอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ที่เรียกว่า Smart LIFE มีแอปพลิเคชัน IMFarm ของกรมพัฒนาที่ดิน, TVIS Traffic Voice Information ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, EMS1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, LDD Soil Guide ของกรมพัฒนาที่ดิน และ MEA Smart Life ของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนของบริการอัจฉริยะภาครัฐ เพื่อยกระดับความสามารถ ของการแข่งขันภาคธุรกิจ ที่เรียกว่า Smart BUSINESS มีแอปพลิเคชัน Biz Portal, Smart Job Center ของกรมการจัดหางาน และ RD Smart Tax ของกรมสรรพากร โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่น่าสนใจคือ ภาษีไปไหน?
             สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่งาน Digital Government Summit 2017 ณ ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๐ พ.ย. ๖๐



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode