กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คเล็งสร้างเด็ก Gen Z ที่อายุยืนอย่างมีสุขภาพดี

วันที่ 8 พ.ย. 2560 )
iqml
 
          - รายงานสมุดปกขาวฉบับใหม่จากธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค ช่วยจุดประกายในการเตรียมสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี
          - ตอกย้ำความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเรื้อรังในบั้นปลายชีวิต
          - การรับมือกับปัญหาท้าทายในวันข้างหน้าจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

          ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ได้เผยแพร่รายงานสมุดปกขาวฉบับใหม่ [ http://www.merckgroup.com/en/expertise/consumer-health/our-consumer-health-debate/white-paper.html ] ในหัวข้อ "100 Healthy Years - Are Kids Prepared?" โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายในการเตรียมสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่หลังจากที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คได้เปิดการอภิปราย "Global Consumer Health Debate" ประจำปี 2560 ซึ่งได้เชิญบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์การสหประชาชาติ (UN) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) สหพันธ์โรคอ้วนโลก (WOF) แมคคินซีย์ (McKinsey) และองค์กรอื่นๆ มาร่วมอภิปรายหาแนวทางที่ดีที่สุดในการเตรียมสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี โดยรายงานฉบับนี้ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็กยุคนี้จะยังคงมีสุขภาพแข็งแรงแม้พ้นอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ไปแล้วหลายปี

          (รูปภาพ: http://mma.prnewswire.com/media/596157/Merck_100_Years.jpg )

          Uta Kemmerich-Keil ซีอีโอและประธานธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค อธิบายว่า "คาดว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 56% ในช่วงปี 2558 ถึง 2573 หรือจาก 901 ล้านคนเป็น 1.4 พันล้านคน รายงานฉบับนี้จึงตอกย้ำถึงความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพเด็กยุคนี้ เพื่อรับมือกับสัดส่วนของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นว่าเด็กยุคนี้จะมีสุขภาพแข็งแรงในยามสูงวัย" ปัจจุบัน ประชากรโลกมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ รายงาน Global Burden of Disease Study ประจำปี 2558 ระบุว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 7 ใน 10 ทั่วโลก [1] นอกจากนี้ สหพันธ์โรคอ้วนโลกยังเปิดเผยว่า เด็กวัยเรียนกว่า 223 ล้านคนทั่วโลกมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกินไป และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแตะ 268 ล้านคนภายในปี 2568 [2]

          ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า ผู้ที่มีอายุยืนยาวเกินอายุคาดเฉลี่ยอาจต้องอยู่กับโรค ดังนั้น การมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนปีที่คาดว่าบุคคลหนึ่งจะมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภาวะทุพพลภาพระยะยาว ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านชีวภาพก็มีบทบาทสำคัญต่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี ส่วนปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ เช่น พฤติกรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน และมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี

          เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกในการรับมือกับปัญหานี้ รายงานสมุดปกขาวฉบับใหม่ที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คจัดทำขึ้น จึงสนับสนุนการฟื้นฟูความร่วมมือระหว่างฝ่ายหลักๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งครู ผู้ปกครอง ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และองค์กรเอ็นจีโอ เพื่อพัฒนาโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ด้วยหวังให้เด็กๆ มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยรายงานฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลจากการวิจัยของ Economist Intelligence Unit (EIU) ใน 5 ประเทศ โดยนำเสนอภาพรวมของสุขภาพเด็กยุคนี้ นอกจากนั้นยังเจาะลึกเกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี โดยออกสำรวจโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในหลายๆประเทศ พร้อมนำเสนอแผนแม่บทเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการส่งเสริมสุขภาพของเด็กในระยะยาว

          รายงานฉบับใหม่นี้ยังประกอบด้วยกรณีศึกษาโครงการ GEN100(TM) ที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คเพิ่งเปิดตัวในประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำความสำคัญของการให้ความรู้ด้านสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนของแอฟริกาใต้ ปัจจุบัน แอฟริกาใต้เผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพมากมาย ทั้งภาวะขาดสารอาหาร เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดเชื้อต่างๆ ดังนั้น การปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้แก่คนรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โครงการ GEN100(TM) เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คและกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐานของแอฟริกาใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนให้เด็กๆ มีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงยิ่งขึ้น โครงการ GEN100(TM) มีการดำเนินงานในโรงเรียนกว่า 40 แห่ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และการออกกำลังกาย โครงการนี้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ที่เกณฑ์วัดผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถประเมินผลลัพธ์ในระยะกลางและระยะยาว รวมถึงผลพวงจากโครงการให้ความรู้ดังกล่าว

          รายงานที่เผยแพร่ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WE100(R) ของธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเตรียมสังคมให้พร้อมเข้าสู่ยุคที่มนุษย์มีอายุยืนถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี โดยเป็นโครงการที่มีความเป็นกลาง และให้การสนับสนุนแก่คนทุกช่วงวัยและทุกวัฒนธรรมทั่วโลก

          หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

          - รับชมรายงานสมุดปกขาวที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คจัดทำขึ้นในหัวข้อ "100 Healthy Years - Are Kids Prepared?" ได้ที่ http://www.merckgroup.com/en/expertise/consumer-health/our-consumer-health-debate/white-paper.html  
          - การอภิปราย Global Consumer Health Debate ของเมอร์คในหัวข้อ "100 Healthy Years: Are Kids Prepared?" จัดที่เมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
          - รับชมข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงผลการศึกษาของ EIU ได้ที่ http://www.merck-consumer-health.com/en/industry/industry.html 
          - ผู้เข้าร่วมงานวิจัยของ EIU มาจากประเทศบราซิล เยอรมนี อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และแอฟริกาใต้
          - ติดตามธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คทางทวิตเตอร์ได้ที่ @Merck_CH / https://twitter.com/merck_ch 
          - ติดตามโครงการ WE100 ทางเฟซบุ๊กได้ที่ https://www.facebook.com/WE100/ 

          เกี่ยวกับธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค

          แบรนด์ต่างๆ ภายใต้ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค เช่น Neurobion(R), Bion(R), Nasivin(R), Seven Seas(R), Dolo-Neurobion(R) และ Femibion(R) เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาดสำคัญๆ ซึ่งเปี่ยมด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์มีพนักงานกว่า 3,800 คนในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก แบรนด์ต่างๆภายใต้ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ทำยอดขายรวมต่อปีราว 1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ คอนซูเมอร์เฮลธ์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเฮลธ์แคร์ในเครือเมอร์ค กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.merck-consumer-health.com หรือ https://twitter.com/merck_ch 

          ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเมอร์คได้รับการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลในเวลาเดียวกับที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเมอร์ค กรุณาเข้าไปที่ www.merckgroup.com/subscribe เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการนี้

          เกี่ยวกับเมอร์ค

          เมอร์ค คือบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในด้านการดูแลสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ และเพอร์ฟอร์แม้นซ์ แมททิเรียล พนักงานราว 50,000 คนของบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ยาชีวภาพเพื่อรักษาโรคมะเร็งหรือโรคปลอกประสาทอักเสบ ระบบที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิต ไปจนถึง liquid crystal ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ LCD ทั้งนี้ ในปี 2559 เมอร์คทำยอดขายได้ 1.5 หมื่นล้านยูโร ใน 66 ประเทศ

          เมอร์ค เป็นบริษัทเภสัชภัณฑ์และเคมีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2211 และปัจจุบันครอบครัวผู้ก่อตั้งยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมอร์คครอบครองสิทธิ์ในชื่อและแบรนด์ "เมอร์ค" ทั่วโลก ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจในชื่อ อีเอ็มดี โซโรโน่, มิลลิพอร์ซิกม่า และอีเอ็มดี เพอร์ฟอร์แม้นซ์ แมททิเรียล

          อ้างอิง
          1. "7 out of 10 people die globally of non-communicable diseases." British Heart Foundation, October 2016, https://www.bhf.org.uk/news-from-the-bhf/news-archive/2016/october/7-out-of-10-people-die-globally-of-non-communicable-diseases .
          2. "World obesity day infographic." World Obesity Federation, 2016, http://www.obesityday.worldobesity.org/infographics .

          ติดต่อ: Lars Atorf โทร. +49-6151-856-3114

          (โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/596180/MERCK_Logo.jpg )

          ที่มา: เมอร์คเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode