กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมโยงสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ณ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 7 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 817 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือร่วมกับ นายสุโชติ เฉลิมช่วง ผู้จัดการส่วนงานที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมโยงสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ให้กับประชาสัมพันธ์จังหวัด ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
              การประชุมหารือติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมโยงสารสนเทศภาครัฐ (GIN : Government Information Network) ในครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมโยงสารสนเทศภาครัฐ (GIN : Government Information Network) มีการจัดหาระบบป้องกันไวรัสระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพเท่าทันภัยคุกคาม เพื่อให้ข้อมูลทางราชการไม่เกิดความเสียหายและหากถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ เรียกค่าไถ่ (Wannacry) จะรุนแรงเสียหายมาก รวมถึงการเข้ามาบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ไม่เสียหาย ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงสารสนเทศภาครัฐ (GIN : Government Information Network) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ทั่วประเทศทั้ง ๗๖ จังหวัด ให้มีระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง มีความสะดวก รวดเร็วในการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN : Government Information Network) ทั้งระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง กรมประชาสัมพันธ์ (PRD NEWS Data Center) และ G-NEWS รวมถึงการใช้งานระบบ MOC , PMOC และสารบรรณกลางภาครัฐ มีความสะดวก ปลอดภัย มีการจัดวางโครงสร้าง IT สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐ จัดวางระบบสื่อสารภายในองค์การสอดรับกับการปรับโครงสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ นี้

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๗ พ.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode