กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ธุรกิจเกื้อกูลสังคมช่วยชุมชนรายได้น้อยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากขึ้น

วันที่ 1 พ.ย. 2560 )
IQML
 
   ธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business - IB) ในภาคสาธารณสุข ที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งฟิลิปปินส์ กำลังช่วยให้ชุมชนรายได้น้อยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้เป็นการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และส่งเสริมการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน

          โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมขยายขอบเขตการเข้าถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการเปิดทางให้ชุมชนรายได้น้อยได้เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้กระจายสินค้า ลูกค้า หรือลูกจ้าง สำหรับในภาคสาธารณสุขนั้น โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมมีบทบาทสำคัญต่อชุมชนที่ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพเข้าไม่ถึง หรือไม่ได้รับการให้ความสำคัญเท่าที่ควร

          Generika Drugstore จากฟิลิปปินส์ ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการจำหน่ายยาสามัญนั้น ได้บุกเบิกโมเดลธุรกิจของตนเอง ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกยา และกระตุ้นให้เกิดความต้องการยาคุณภาพราคาถูกมากขึ้น Generika มีร้านยา 690 แห่ง กระจายอยู่ตามเทศบาลกว่า 70 แห่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง 68% อยู่ในเขตชนบท ที่ซึ่งชาวบ้านให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ มากกว่าบริการด้านสุขภาพ

          ถึงแม้ว่าในระยะเริ่มแรก Generika มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ชุมชนรายได้น้อย แต่ปรากฏว่า ชนชั้นกลางก็มีความต้องการยาสามัญเช่นกัน เนื่องจากราคาที่เอื้อมถึงและประสิทธิผล ส่งผลให้ในขณะนี้ Generika มีการดำเนินการทางธุรกิจมากกว่า 24 ล้านรายการต่อปี

          นอกจากการเข้าถึงยาราคาถูกแล้ว ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับชาวฟิลิปปินส์ในกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง Glovax เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ซื้อวัคซีนจากบริษัทยาต่างประเทศและกระจายวัคซีนเหล่านี้ไปยังคลินิกมากกว่า 3,000 แห่งในชุมชนต่างๆ สำหรับในฟิลิปปินส์มีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้รับวัคซีนพื้นฐาน เพราะการฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิดให้ครบคอร์สอาจคิดเป็นค่าใช้จ่ายถึง 55% ของรายได้ต่อปีของครอบครัวที่มีรายได้น้อยเลยทีเดียว ซึ่งการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน อาจทำให้คนกลุ่มนี้เสี่ยงต่อโรคร้ายแรงถึงชีวิต อาทิ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI) โรคคอตีบ โรคปอดอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า และวัณโรค เป็นต้น

          ยิ่งไปกว่านั้น Glovax นำเสนอทางเลือกในการผ่อนชำระเป็นงวดๆ เพื่อให้ชาวฟิลิปปินส์มีกำลังจ่ายค่าวัคซีนกันได้มากขึ้น โดยจนถึงปัจจุบัน Glovax ลดราคาวัคซีนจากบริษัทยาต่างชาติลงไปได้ถึง 75% ขายวัคซีนได้มากกว่า 5 ล้านโดส และป้องกันประชาชน 2 ล้านคนจากโรคร้ายแรงถึงชีวิต

          "การใช้โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมเป็นโอกาสที่บริษัทต่างๆ ในภาคสาธารณสุขควรคว้าไว้ เนื่องจากโมเดลนี้สามารถนำไปสู่การเติบโตในระยะยาว ธุรกิจเกื้อกูลสังคมสามารถปฏิรูปภาคบริการสุขภาพและตอบสนองต่อประชากรในวงกว้างขึ้น ก่อให้เกิดตลาดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจและสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมในระดับที่กว้างขึ้น" เซเฟริโน เอส. โรดอลโฟ ปลัดกระทรวงการค้าฟิลิปปินส์ และหัวหน้าผู้จัดการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าว

          สื่อมวลชนติดต่อ

          Anthony Quijano  
          อีเมล: apquijano@teamasia.com 
          โทร. +63-917-824-9109เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode