กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
หัวเว่ย สนับสนุน COFCO Coca-Cola สร้างแพลตฟอร์มคลาวด์

วันที่ 25 ต.ค. 2560 )
 
คุณอาจไม่รู้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของหัวเว่ย อยู่เบื้องหลังการผลิต จำหน่าย และกระจายสินค้าของ COFCO Coca-Cola Beverages Ltd. บริษัทร่วมทุนระหว่าง China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) และ Coca-Cola ซึ่งเป็นผู้ผลิต โคคา-โคล่า สไปรท์ แฟนต้า และเครื่องดื่มอีกหลายชนิดในประเทศจีน

          โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบผนวกรวมกำลังเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน

          COFCO และ Coca-Cola ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune Global 500 ได้จัดตั้ง COFCO Coca-Cola Beverage Co., Ltd. (COFCO Coca-Cola) ขึ้นในปี 2543 โดย COFCO ถือหุ้น 65% ขณะที่ Coca-Cola ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 35% ส่งผลให้ COFCO Coca-Cola เป็นบริษัทบรรจุขวดน้ำอัดลมโคคา-โคล่าเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน ที่มีบริษัททุนสัญชาติจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ COFCO Coca-Cola เป็นหนึ่งในบริษัทบรรจุขวดน้ำอัดลมโคคา-โคล่าที่เติบโตรวดเร็วที่สุด และติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทบรรจุขวดโคคา-โคล่าระดับโลก ปัจจุบันเครื่องดื่มที่ผลิตโดย COFCO Coca-Cola วางจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ 81% ของจีน และเข้าถึง 51% ของประชากรจีน

          ระบบธุรกิจของ COFCO Coca-Cola ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

          ระบบแอปพลิเคชั่นส่วนหน้า ประกอบด้วย ข้อมูลการขาย โลจิสติกส์ สำนักงานอัตโนมัติ (OA) และระบบจัดการการสื่อสารภายนอก: ระบบเหล่านี้จะสนับสนุนการจำหน่ายเครื่องดื่มรายวัน การเข้าร้านค้าปลีก โลจิสติกส์ การส่งสินค้า และธุรกิจอื่นๆ โดยหลังจากที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ คนขับรถขนส่งสินค้าจะใช้ระบบแอปพลิเคชั่นคลังสินค้าเพื่อช่วยจัดลำดับรายการสั่งซื้ออย่างง่ายดาย และคำนวณเส้นทางขนส่งที่เหมาะสมที่สุด ด้วยฟังก์ชั่นการนำทางและแผนที่แบบบิลต์อินของระบบ ทำให้เครื่องดื่มถูกจัดส่งไปยังผู้กระจายสินค้าและร้านค้าปลีกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 

          การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP): COFCO Coca-Cola ใช้ระบบ SAP ERP Central Component (ECC) ซึ่งองค์ประกอบหลักของ SAP ECC ได้แก่ การจัดการการเงิน การจัดการยอดขาย การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุ การบำรุงรักษาโรงงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดย CRM จะรองรับชุดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสั่งซื้อสินค้าและการกำหนดราคา การบริหารจัดการคู่ค้าและบริการ ด้วยระบบแอปพลิเคชั่นส่วนหน้า

          พอร์ทัล ระบบรายงาน และคลังข้อมูล: แม้ระบบธุรกิจของ COFCO Coca-Cola จะล้ำสมัย แต่โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ใช้มายาวนานนั้นเป็นระบบเดี่ยวที่มีระบบธุรกิจหลักจำนวนมากติดตั้งอย่างเป็นอิสระจากกัน เนื่องด้วยประเภทและขอบข่ายธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ชัดเจนว่า ระบบโครงสร้างดั้งเดิมเหล่านั้นไม่เพียงพออีกต่อไป COFCO Coca-Cola ประสบปัญหาการบำรุงรักษาและการดำเนินงานที่ซับซ้อน และการพัฒนาและการปรับขนาดอันยากลำบาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปิดบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการด้านบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น COFCO Coca-Cola จึงจำเป็นต้องผนวกรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอย่างเร่งด่วน   

          นายหลี่ จื้อหง จากฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศของ COFCO Coca-Cola กล่าวว่า "โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบดั้งเดิมของเราไม่สามารถรองรับกลยุทธ์การปฏิรูป ICT ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์ขึ้นมา และใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในการสนับสนุนระบบธุรกิจหลักของเราอย่าง ERP และ CRM หลังจากที่ได้ทำการศึกษาวิจัยมาประมาณหนึ่งปี"

          สร้างแพลตฟอร์มคลาวด์ด้วยสถาปัตยกรรม Hyper-Converged Architecture

          ในอดีต COFCO Coca-Cola เคยใช้เพียงคอมพิวเตอร์ระดับกลางๆ เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน CPU ของ COFCO Coca-Cola ได้ถูกอัพเกรดด้วยสถาปัตยกรรมแบบ x86 และอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ล่าสุดจากหัวเว่ย ซึ่งรวมอยู่ในหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยเครือข่าย และเวอร์ชวลไลเซชันซอฟต์แวร์

          หลังจากที่ได้พิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้าน อาทิ ประสิทธิภาพของ CPU, ระดับการบูรณาการ, ความคุ้มค่า และค่าตอบแทนจากการลงทุนในอุปกรณ์เสริม COFCO Coca-Cola จึงได้ตัดสินใจเลือกโซลูชั่นแบบรวมอุปกรณ์สำเร็จรูป FusionCube ของหัวเว่ย นอกจากนี้ COFCO Coca-Cola ยังได้เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ FusionServer, ระบบจัดเก็บข้อมูล OceanStor 5500 V3 และระบบปฏิบัติการคลาวด์ FusionSphere จากหัวเว่ยอีกด้วย

          คุณหลี่กล่าวว่า "นักวิจัยตลาดหลายรายบอกตรงกันว่า หัวเว่ยเริ่มรุกเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์สำเร็จรูป การจัดเก็บข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์มากขึ้น ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าหัวเว่ยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในด้านนี้"

          โซลูชั่น FusionCube จากหัวเว่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบ hyper-converged ที่มอบแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่น และด้วย FusionCube จากหัวเว่ย COFCO Coca-Cola จะสามารถติดตั้งแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรร่วม (Resource Pooling) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในระบบธุรกิจของตนเอง อาทิ CRM, OA, อีเมลองค์กร และระบบธุรกิจหลักอื่นๆ ส่งผลให้การใช้งานทรัพยากรไอทีมีความยืดหยุ่นและทรงประสิทธิภาพ

          FusionCube ใช้สถาปัตยกรรมสุดล้ำที่รวมเอาการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และทรัพยากรเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังได้ผสมผสานแพลตฟอร์มการประมวลผลประสิทธิภาพสูง, เครือข่ายสลับความเร็วสูง, ระบบการจัดเก็บและกระจายข้อมูล และเวอร์ชวลไลเซชัน คลาวด์ ซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ โซลูชั่น FusionCube จึงสามารถดำเนินการติดตั้ง ขยาย และย้ายบริการไอทีได้อย่างยืดหยุ่น ถือได้ว่า FusionCube คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ระบบจัดเก็บข้อมูล OceanStor 5500 V3 ของหัวเว่ยเป็นการบูรณาการระหว่างการควบคุมจากหลายส่วน, เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ active-active และโหนด network-attached storage โดยฟังก์ชันต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วยให้ COFCO Coca-Cola มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความหน่วงให้ต่ำลง ขณะที่เพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้น

          FusionSphere จากหัวเว่ยเป็นระบบปฏิบัติการคลาวด์ที่ใช้เทคโนโลยี OpenStack เป็นหลัก ซึ่งออกแบบมาเพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยระบบดังกล่าวได้มอบการบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลร่วมและเทคโนโลยีในกลุ่มเวอร์ชวลไลเซชันที่ทรงพลัง รวมถึงเครื่องมือและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ และเปิดอินเทอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) FusionSphere ช่วยให้ COFCO Coca-Cola สามารถควบรวมทรัพยากรจริงและทรัพยากรเสมือนจริงในศูนย์ข้อมูลแบบแนวนอน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพแพลตฟอร์มธุรกิจแนวดิ่งอีกด้วย

          การดำเนินธุรกิจที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

          ธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูง (FMCG) จำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรม FMCG ทาง COFCO Coca-Cola จึงต้องการระบบธุรกิจและระบบสำนักงานที่ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ ระบบเหล่านี้จะต้องมีความเสถียร ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

          FusionCube ของหัวเว่ยมีจุดเด่นอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานแบบ hyper-converged และมีการผสมผสานในระดับสูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ COFCO Coca-Cola ยกตัวอย่าง เช่น FusionCube:
 
          ร่นระยะเวลาติดตั้งวางระบบลงถึงกว่า 60% ช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเปิดตัวบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

          ประหยัดพื้นที่สำหรับติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ได้มากกว่า 70%

          ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศูนย์ข้อมูลลงถึง 30%

          ปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริการที่สำคัญๆ ให้ดีขึ้นเกือบ 10 เท่า เนื่องด้วยการอ่าน/เขียนฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เวลาอ่าน/เขียนลดลงจาก 4.5 มิลลิวินาที เหลือ 0.42 มิลลิวินาที) โดย FusionServer ของหัวเว่ยช่วยให้ COFCO Coca-Cola ลดเวลาตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ลงจาก 900 มิลลิวินาที เหลือ 600 มิลลิวินาที และลดเวลารายงาน ERP ลงจาก 4,100 มิลลิวินาที เหลือ 1,700 มิลลิวินาที ซึ่ง FusionSphere ของหัวเว่ยไม่เพียงตรงตามข้อกำหนดของ COFCO Coca-Cola ในแง่ของเวอร์ชวลไลเซชั่นเท่านั้น แต่ยังทำให้การติดตั้งและการใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นไปอย่างสะดวกขึ้นด้วย

          ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่มีการนำผลิตภัณฑ์ด้าน ICT ของหัวเว่ยมาติดตั้งและใช้งาน COFCO Coca-Cola ได้รายงานว่า ระบบธุรกิจหลักมีระดับความน่าเชื่อถือมากกว่า 99.9% โดยลดช่วงเวลาดาวน์ไทม์ลงเหลือน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อปี ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเสถียรของระบบธุรกิจหลักของ COFCO Coca-Cola และทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          การสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์ถือเป็นก้าวแรกของการพลิกโฉมธุรกิจเป็นระบบดิจิทัลของ COFCO Coca-Cola โดยทางบริษัทมีแผนการเพิ่มเติมในเรื่องนี้ เช่น บริษัทมีแผนที่จะรวมไลน์การผลิตเข้ากับระบบธุรกิจหลักโดยใช้เซ็นเซอร์และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) นอกจากนี้ บริษัทจะใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าเพื่อการซ่อมบำรุงที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ รวมถึงปรับปรุงการคาดการณ์ยอดการผลิตและยอดขายได้ดียิ่งขึ้น

          "หัวเว่ยได้จัดหาโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้กับเรามากมาย เช่น FusionCube ที่ตอบสนองความต้องการของเราในด้านการพัฒนาธุรกิจ ทั้งยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงระบบ ICT ของเราอีกด้วย" คุณหลี่กล่าว "เรามุ่งหวังที่จะได้ร่วมมือกับหัวเว่ยต่อไป"

          หัวเว่ยช่วยให้องค์กรต่างๆ ประสบความสำเร็จในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_campaign=lni17-minisiteen&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome-en&source=eebghq175155lเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode